Regulamin zajęć i innych wydarzeń

§1 Zajęcia  trwają – 1.5 – 2 h godziny. Cena zajęć jest 35 zł za dziecko, rodzeństwo 25 zł. 

§2 Podczas trwania Zajęć Uczestnik pozostaje pod opieką Opiekuna.

§3 Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Zajęć. 

§4 Opiekun wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie wizerunku Uczestnika na potrzeby publikacji zdjęć i filmów z Zajęć na stronie internetowej Organizatora oraz na jego profilach w mediach społecznościowych.

§5 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas warsztatów/zajęć.

§6 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zgubienie własności uczestników warsztatów/zajęć jak również za szkody poczynione przez uczestnika podczas pobytu na warsztatach/zajęciach.

§7 Zgłoszenie udziału w warsztatach/zajęciach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem powyższego Regulaminu.