Zgłoszenie na zajęcia i wydarzenia

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Informację takie jak na przykład: alergie, różnego rodzaju specyficzne wymagania itp.
Regulamin zajęć i wydarzeń
§1 Zajęcia/ wydarzenia trwają – 1.5 – 2 h godziny lub czas trwania jest uzgodniony.

§2 Koszt regularnych zajęć wynosi 45 zł za pojedyncze zajęcia. Koszt wypraw 55 zł za jedną.
Koszt innych wydarzeń jest podany osobno.

§3 Podczas trwania Zajęć Uczestnik pozostaje pod opieką Opiekuna.

§4 Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Zajęć. Opłaty wniesione za nieprzeprowadzone Warsztaty/Zajęcia podlegają zwrotowi lub są odrabiany w innym terminie.

§5 Opiekun wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie wizerunku Uczestnika na potrzeby publikacji zdjęć i filmów z Zajęć na stronie internetowej Organizatora oraz na jego profilach w mediach społecznościowych.

§6 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas warsztatów/zajęć.

§7 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zgubienie własności uczestników warsztatów/zajęć jak również za szkody poczynione przez uczestnika podczas pobytu na warsztatach/zajęciach.

§ 8 Zgłoszenie udziału w warsztatach/zajęciach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem powyższego Regulaminu.
Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Informację takie jak na przykład: alergie, różnego rodzaju specyficzne wymagania, itp.
Regulamin zajęć i wydarzeń
§1 Zajęcia/ wydarzenia trwają – 1.5 – 2 h godziny lub czas trwania jest uzgodniony.

§2 Koszt regularnych zajęć wynosi 45 zł za pojedyncze zajęcia. Koszt wypraw 55 zł za jedną.
Koszt innych wydarzeń jest podany osobno.

§3 Podczas trwania Zajęć Uczestnik pozostaje pod opieką Opiekuna.

§4 Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Zajęć. Opłaty wniesione za nieprzeprowadzone Warsztaty/Zajęcia podlegają zwrotowi lub są odrabiany w innym terminie.

§5 Opiekun wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie wizerunku Uczestnika na potrzeby publikacji zdjęć i filmów z Zajęć na stronie internetowej Organizatora oraz na jego profilach w mediach społecznościowych.

§6 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas warsztatów/zajęć.

§7 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zgubienie własności uczestników warsztatów/zajęć jak również za szkody poczynione przez uczestnika podczas pobytu na warsztatach/zajęciach.

§ 8 Zgłoszenie udziału w warsztatach/zajęciach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem powyższego Regulaminu.
Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Informację takie jak na przykład: alergie, różnego rodzaju specyficzne wymagania itp.
Regulamin zajęć i wydarzeń
§1 Zajęcia/ wydarzenia trwają – 1.5 – 2 h godziny lub czas trwania jest uzgodniony.

§2 Koszt regularnych zajęć wynosi 45 zł za pojedyncze zajęcia. Koszt wypraw 55 zł za jedną.
Koszt innych wydarzeń jest podany osobno.

§3 Podczas trwania Zajęć Uczestnik pozostaje pod opieką Opiekuna.

§4 Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Zajęć. Opłaty wniesione za nieprzeprowadzone Warsztaty/Zajęcia podlegają zwrotowi lub są odrabiany w innym terminie.

§5 Opiekun wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie wizerunku Uczestnika na potrzeby publikacji zdjęć i filmów z Zajęć na stronie internetowej Organizatora oraz na jego profilach w mediach społecznościowych.

§6 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas warsztatów/zajęć.

§7 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zgubienie własności uczestników warsztatów/zajęć jak również za szkody poczynione przez uczestnika podczas pobytu na warsztatach/zajęciach.

§ 8 Zgłoszenie udziału w warsztatach/zajęciach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem powyższego Regulaminu.